nmrc
04 مهر 1401 - 22:00

آغاز کشت چغندر قند پاییزه در ۱۸۰۰ هکتار از اراضی سرپل‌ذهاب

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب از آغاز کشت چغندر قند پاییزه در ۱۸۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد. نعمت دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت پاییزه چغندر قند در اراضی کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب آغاز شده است. وی افزود: کشت چغندر یکی از محصولات کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب است که از اوایل مهرماه آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه دارد. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: کشت چغندر قند در سال زراعی جدید در یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان انجام می‌شود و پیش بینی می‌شود که در فصل برداشت این محصول بیش از ۱۳۰ تن محصول چغندر قند در شهرستان برداشت شود. سرپل‌ذهابسرپل‌ذهابسرپل‌ذهاب
منبع: مهر
شناسه خبر: 758597