nmrc
02 آبان 1401 - 09:00

حجاب پرچمی برای تبلیغ دین اسلام است

گرگان- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان گفت: هر بانویی که با حجاب اسلامی وارد جامعه می‌شود با پوشش خود پرچمی را برای تبلیغ دین اسلام بلند می‌کند. حجت‌الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سابقه طولانی تمدن ایرانی و اسلامی دارد، قبل از ورود اسلام به ایران عمده بانوان ایرانی پوشش داشتند. خبرنگار مهرایرانیرئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان اضافه دارد: در تمدن ایرانی داشتن پوشش یک ارزش بود به طوری که بانوانی که در خانواده‌های سلاطین و بزرگان قبل از اسلام زندگی می‌کردند پوشش بیشتری داشتند. وی افزود: بعد از ورود دین مبین اسلام به ایران پوشش تمدن ایرانی تکمیل شد و چادر به عنوان پوشش برتر در ایران پایه ریزی شد. دینچادرریزیطاهری بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، برای حجاب قانون تعریف شد تا بانوان جامعه مورد اذیت و آزار احتمالی قرار نگیرند و امنیت آنها حفظ شود. آزاررئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان گفت: بیشترین منافع حفظ حجاب برای خود بانوان جامعه است زیرا باعث می‌شود به عنوان زن عفیفه شناخته شده و برای کسانی که قصد مزاحمت و سوء استفاده از زنان را دارند حریم ایجاد می‌کند. منافع حفظوی ادامه داد: اگر بانویی با پوشش زننده وارد اجتماع شود، جامعه را دعوت به گناه می‌کند و اثر منفی در جامعه دارد، واردکردن اثر منفی در جامعه از سوی هر شخصی انجام شود منع قانونی دارد. طاهری با بیان اینکه حجاب پرچمی برای تبلیغ دین اسلام است، افزود: هر بانویی که با حجاب اسلامی وارد جامعه می‌شود با پوشش خود پرچمی را برای تبلیغ دین اسلام بلند می‌کند، به همین دلیل است که در کشورهای غربی خصوصاً فرانسه به شدت با حضور زنان با حجاب اسلامی در جامعه مخالفت می‌شود. به همین دلیلرئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان با اشاره به اغتشاشات اخیر به بهانه حجاب، گفت: اغتشاشگران با شعار آزادی زنان به میدان آمدند، اگرچه این شعار ظاهر زیبایی دارد اما در عمل به دنبال به ابتذال کشیدن زنان بودند و این موضوع را حضور شخصی که برهنه به میدان آمد به اثبات رساند. اما
منبع: مهر
شناسه خبر: 798805