nmrc
15 مرداد 1401 - 20:53

کشف ۷۸۶۷ فقره سرقت طی چهار ماه سپری شده از سال

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت : با تلاش ماموران پلیس ۷۸۶۷ فقره سرقت طی چهار ماه سپری شده از سال در استان کشف شده که معادل ۶۲ درصد سرقت‌ها است. علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت : از مجموع سرقت‌های کشف شده دو هزار و ۱۴ مورد در حوزه سرقت‌های مهم نظیر منزل، مغازه، وسایل نقلیه، قاپ زنی، اماکن و احشام بوده است. سرقت‌های کشف شدهوی تصریح کرد: پنج هزار و ۱۵۳ فقره سرقت کشف شده دیگر در حوزه سرقت‌های خرد و جزیی شامل قطعات و محتویات خودرو، جیب بری، کش روزنی و ... بوده است. سرقت‌های خردجاویدان یادآوری کرد: در ۴ ماهه امسال ۶۴۴ فقره سرقت خودرو، ۵۳۳ فقره سرقت منزل، ۱۸۴ فقره سرقت مغازه، ۱۲۳ فقره سرقت موتورسیکلت و ۹۰ فقره سرقت احشام کشف شده است. رئیس پلیس استان کرمانشاه یادآوری کرد: از مجموع کل سرقت‌های رخ داده در استان طی ۴ ماه سپری شده از سال ۶۶ درصد آن‌ها در حوزه سرقت‌های خرد و ۳۴ درصد در حوزه سرقت‌های مهم بوده است. وی بیشترین فراوانی سرقت‌ها را مربوط به شهر کرمانشاه با ۸۲ درصد عنوان کرد و گفت: اسلام آبادغرب با پنج درصد و کنگاور و صحنه نیز هر کدام با سه درصد در رده‌های بعدی قرار داشته اند. جاویدان یادآور شد: بیشترین فراوانی کشف سرقت‌ها نیز مربوط به کرمانشاه با ۷۵ درصد و سپس اسلام آبادغرب با هفت درصد بوده است . باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه
شناسه خبر: 542783