nmrc
24 مرداد 1401 - 18:06

تولید برق باید افزایش یابد/ شروع تولید ۱۲ هزار مگاوات برق جدید

وزیر صمت با بیان اینکه راهکاری جلوگیری از قطعی برق، تولید برق است، گفت: هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه را شروع کردیم که نمونه آن در استان سمنان است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: اخیراً یکی از نمایندگان مجلس درباره شهرک‌های صنعتی مطرح کرده بود، زیرساخت‌ها در شهرک‌ها با سرعت بیشتری انجام شود، نظر درستی بود؛ به همکاران در وزارتخانه تاکید کردم این کار را در اسرع وقت انجام دهند. خبرگزاری مهرسید رضادر اسرع وقتوزیر صمت با بیان اینکه یکی از مهمترین موارد در شهرک‌های صنعتی، تأمین زیرساخت‌ها برای تولید از جمله امکانات زیربنایی مثل زمین، آب، برق، گاز و انشعابات است، افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی در یک سال گذشته کارهای بزرگی انجام داده که یکی از آنها احداث ۱۶۰۰ واحد کارگاهی برای شرکت‌های دانش بنیان است که با آغاز به کار یک شرکت، دیگر نیازی نباشد که وقت و منابعی صرف ساختمان سازی شود که این مورد در بسیاری از استان‌ها آغاز شده است. صمتمنابعیبه گفته فاطمی امین، یکی دیگر از کارهای انجام شده در شهرک‌های صنعتی، تأمین برق است و طبق قانون، وزارت نیرو باید تا ورودی شهرک صنعتی برق برساند و پست را احداث کند، اما به دلیل برخی محدودیت‌های وزارت نیرو، از سال گذشته، ما خودمان در شهرک‌های صنعتی تا ۳۰ درصد از هزینه‌های ایجاد پست را پرداخت کردیم. وی در پاسخ به سوالی درباره قطعی برق و ارتباط آن با کاهش تولید صنایع افزود: هر چند امسال هم در صنایع قطعی برق داشتیم، اما منظم‌تر از سال گذشته بود و شاید کمتر گزارشی را دیده باشید که نگرانی شدیدی درباره قطع برق وجود داشته باشد. شدیدیوزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: طبیعتاً چندین هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد، اما با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صمت، در مورد شهرک‌های صنعتی، یک روز در هفته مشخص شد که از ساعت ۱۱ تا ۲۳ برق صنایع قطع شود. صمتوی با اشاره به قرار گرفتن در مسیر جدید ایجاد شهرک‌های صنعتی افزود: مسیر جدید در ایجاد شهرک‌های صنعتی آغاز شده و در بسیاری مناطق در حال اجراست و به جای اینکه صرفاً یک زمینی را در اختیار واحدها قرار دهیم، زمین را کامل‌تر و شبیه یک پارک با خدمات مشاوره‌ای، خدمات بازاریابی و خدمات استقرار به عنوان رویکرد جدید نسبت به صرف تأمین زمین در اختیار متقاضیان قرار دهیم. شبیهفاطمی امین در ادامه درباره محاسبه میزان کاهش تولید به دلیل قطعی برق گفت: به همکارانم گفته‌ام امسال محاسبه کنند که چه مقدار قطعی برق به کاهش تولید انجامیده و قطعاً کاهش تولید به دلیل قطعی برق انجام شده، اما مهم این است که در مقایسه با سال قبل کمتر بوده و اگر با واحدهای تولید صحبت کرده باشید امسال از قطعی برق گله‌مند هستند، اما با توجه به اینکه امسال با برنامه منظم‌تری از سال قبل کار انجام شده از این امر رضایت دارند. قبلقبلوی با اشاره به راه حل قطعی برق گفت: راه حل اساسی این مشکل، تولید برق است و هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه را شروع کردیم که نمونه آن در استان سمنان است و به زودی افتتاح خواهد شد. راه حلراه حلوزیر صمت گفت: به عنوان نمونه، در سفر چند روز قبل به استان کرمان متوجه شدیم یکی از واحدهای معدنی، ساخت نیروگاه ۳۰۰ مگا واتی خورشیدی را آغاز کرده است، بنابراین راه حل اساسی این است که تولید برق را افزایش دهیم تا به طور کامل مشکل صنایع را حل کند و البته کاهش و بهینه سازی مصرف همچنان به قوت خود باقی است. صمتقبلشدیم یکیمگاواتیراه حلمصرف همچنان
منبع: مهر
شناسه خبر: 590425